Βραβεία

 

Στην περίπτωση υποψηφιοτήτων για Βραβεία που διαβιβάζονται στην UNESCO μέσω της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση της υποψηφιότητας στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO θα πρέπει να είναι ένας (1) μήνας, πριν την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής στο Διεθνή Οργανισμό. 

Advertisements