Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή

455e01970ad5a6f616752f8f0233a8db

Στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, η UNESCO συνεργάζεται στενά με ένα ευρύ φάσμα περιφερειακών και εθνικών οργανισμών. Περίπου 350 μη κυβερνητικοί οργανισμοί (ΜΚΟ) διατηρούν επίσημες σχέσεις με την UNESCO και εκατοντάδες άλλοι συν-εργάζονται με τον Οργα-νισμό σε συγκεκριμένα προγράμματα.

Η UNESCO είναι η μοναδικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που διαθέτει σύστημα Εθνικών Επιτροπών σε 192 Κράτη-Μέλη.

Οι Εθνικές Επιτροπές για την UNESCO είναι εθνικοί συνεργαζόμενοι οργανισμοί οι οποίοι έχουν συσταθεί από τα κράτη μέλη, με σκοπό την διασύνδεση των κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών με το έργο του Οργανισμού.

Διαμορφώνουν ένα ζωτικής σημασίας σύνδεσμο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και του Οργανισμού. Παρέχουν πολύτιμη συνδρομή στο πρόγραμμα του Οργανισμού και βοηθούν στην εφαρμογή πολλών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μελετών, εκστρατειών ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και προσέγγισης των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, οι Επιτροπές αναπτύσσουν συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παράσχει πολύτιμη τεχνική εξειδίκευση αλλά και χρηματοδοτικούς πόρους.

Υπάρχουν 196 Εθνικές Επιτροπές σε όλο τον κόσμο μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO.

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO συνεστήθη με τον νόμο 1971/1991 (ΦΕΚ Α΄ 173 στις 20 Νοεμβρίου 1991) για την «Κύρωση του Καταστατικού Χάρτη των Εθνικών Επιτροπών για την UNESCO και περί συστάσεως της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO».
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόεδρος:
κα. Μαρία Αικατερίνη Παπαχριστοπούλου-Τζιτζικώστα

Αντιπρόεδρος: κα. Θεανώ Δεμέστιχα

Βοηθός Γενικός Γραμματέας: κα. Χριστίνα Μπουλακάκη

Advertisements